Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ đỗ văn sinh

Hi sinh 1972

Hiện đang yên nghỉ tại -

Trên đây là tất cả những thông tin chúng tôi tìm được.Rất mong ai có thông tin liên hệ với nghĩa trang, ban chỉ huy quân sự địa phương hoặc các cơ quan chức năng khác có thể giúp gia đình thân nhân vui lòng gửi cho chúng tôi theo địa chỉ email:

Thanh@SEOs.vn
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn !


Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đỗ Văn Sinh

  Nguyên quán Tiên Thạch - Tiên Lãng - Hải Phòng

  Liệt sĩ Đỗ Văn Sinh, nguyên quán Tiên Thạch - Tiên Lãng - Hải Phòng, sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗ Văn Sinh

  Nguyên quán Tấn Đông - Chương Mỹ - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Đỗ Văn Sinh, nguyên quán Tấn Đông - Chương Mỹ - Hà Sơn Bình hi sinh 25/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Đỗ Văn Sinh

  Nguyên quán Tiên Thạch - Tiên Lãng - Hải Phòng

  Liệt sĩ Đỗ Văn Sinh, nguyên quán Tiên Thạch - Tiên Lãng - Hải Phòng, sinh 1947, hi sinh 5/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗ Văn Sinh

  Nguyên quán Tấn Đông - Chương Mỹ - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Đỗ Văn Sinh, nguyên quán Tấn Đông - Chương Mỹ - Hà Sơn Bình hi sinh 25/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...