Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ huỳnh Văn Bảo

Sinh 1943

Hi sinh 24/05/1961

Cấp bậc Giao liên

Đơn vị xã Mỹ Đức Tây

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu III,Thị trấn Cái bè, Huyện Cái Bè
ĐT: 073 3824375 - 073 3720761

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bảo

  Nguyên quán Sóc Tóc - Soài Tiếp - Xoài Riêng - Campuchia

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bảo, nguyên quán Sóc Tóc - Soài Tiếp - Xoài Riêng - Campuchia, sinh 1947, hi sinh 13/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ huỳnh Văn Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ huỳnh Văn Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 24/05/1961, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bảo

  Nguyên quán Sóc Tóc - Soài Tiệp - Soài Riêng

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bảo, nguyên quán Sóc Tóc - Soài Tiệp - Soài Riêng, sinh 1947, hi sinh 13/03/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồng Phú - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 6/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại huyện Càng Long - Thị trấn Càng Long - Huyện Càng Long - Trà Vinh
 5. Xem thêm các kết quả khác...