Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ phan bá tín

Hi sinh 8/1948

Hiện đang yên nghỉ tại -

Trên đây là tất cả những thông tin chúng tôi tìm được.Rất mong ai có thông tin liên hệ với nghĩa trang, ban chỉ huy quân sự địa phương hoặc các cơ quan chức năng khác có thể giúp gia đình thân nhân vui lòng gửi cho chúng tôi theo địa chỉ email:

Thanh@SEOs.vn
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn !


Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phan Tín

  Nguyên quán Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Phan Tín, nguyên quán Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1926, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Trạch - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phan Tín

  Nguyên quán Triệu Thượng - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Phan Tín, nguyên quán Triệu Thượng - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1930, hi sinh 27 - 6 - 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phan Tín

  Nguyên quán Quỳnh Ngọc - Quỳnh Lưu - Nghệ An

  Liệt sĩ Phan Tín, nguyên quán Quỳnh Ngọc - Quỳnh Lưu - Nghệ An hi sinh 28/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Phan Tín

  Nguyên quán Triệu Thượng - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Phan Tín, nguyên quán Triệu Thượng - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1930, hi sinh 27/6/1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...