Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ trần tuyền

Hiện đang yên nghỉ tại phú vang - Xã Phú Đa - Huyện Phú Vang - Thừa Thiên Huế

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau


Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Danh Tuyền

  Nguyên quán Mể Sơn - Văn Giang - Hải Hưng

  Liệt sĩ Trần Danh Tuyền, nguyên quán Mể Sơn - Văn Giang - Hải Hưng hi sinh 1/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Trần Thanh Tuyền

  Nguyên quán Gia Viễn - Ninh Bình

  Liệt sĩ Trần Thanh Tuyền, nguyên quán Gia Viễn - Ninh Bình hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Việt Tuyền

  Nguyên quán Xuân thắng - Diễn Thắng - Diễn Châu - Nghệ An

  Liệt sĩ Trần Việt Tuyền, nguyên quán Xuân thắng - Diễn Thắng - Diễn Châu - Nghệ An, sinh 1957, hi sinh 26/07/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Trần Danh Tuyền

  Nguyên quán Mể Sơn - Văn Giang - Hải Hưng

  Liệt sĩ Trần Danh Tuyền, nguyên quán Mể Sơn - Văn Giang - Hải Hưng hi sinh 1/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...