Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ vương h hải

Hi sinh 11/1973

Hiện đang yên nghỉ tại hương thuỷ - Phường Phú Bài - Thị xã Hương Thủy - Thừa Thiên Huế

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
749 Nguyễn Tất Thành, thị xã Hương Thủy
ĐT: 054.3962964 - 054.3951819

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Vương H Thuyên

  Nguyên quán Đại Đồng - T. Thành - Hà Bắc

  Liệt sĩ Vương H Thuyên, nguyên quán Đại Đồng - T. Thành - Hà Bắc, sinh 1953, hi sinh 15/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vương H Thuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vương H Thuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 15/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Tô H Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô H Hải, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba dốc - Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình
 4. Liệt sĩ Vương Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vương Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1967, hiện đang yên nghỉ tại Xã Thanh Ngọc - Huyện Thanh Chương - Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...