Trang 10586, kết quả từ 105851 tới 105860 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thị Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Hường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 9/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trịnh Thị Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Thị Ba, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Lê Thị Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Hòa Thạch - Xã Đại Hòa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Quang Yển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Yển, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Đào Xuân Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Xuân Thảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Bùi Mộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Mộc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đức Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Hiền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại TT ái Nghĩa - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...105811058210583105841058510586105871058810589...74341