Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Anh Quý

Hi sinh 1946

Cấp bậc Bt

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH BÌNH DƯƠNG
xã Thuận Giao - huyện Thuận An - tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3747 481

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Anh Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Anh Quý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1946, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Bùi Quý Cáp

  Nguyên quán Điền Công - Yên Hưng - Quảng Ninh

  Liệt sĩ Bùi Quý Cáp, nguyên quán Điền Công - Yên Hưng - Quảng Ninh, sinh 1955, hi sinh 14/03/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Quý

  Nguyên quán Yên Thủy - Hòa Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Quý, nguyên quán Yên Thủy - Hòa Bình, sinh 1953, hi sinh 4/8/195, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Quý

  Nguyên quán Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Quý, nguyên quán Hà Sơn Bình hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...