Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bàn Văn Sơn

Hi sinh 2/5/1951

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
TK4 - Thị trấn Hát Lót - Huyện Mai Sơn - Tỉnh Sơn La
ĐT: 022.3843.073 - 022.3744.662 (Trưởng phòng) - 022.3843.073 (Phó phòng)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bàn Văn Long

  Nguyên quán Kim Khoan - Yên Sơn - Tuyên Quang

  Liệt sĩ Bàn Văn Long, nguyên quán Kim Khoan - Yên Sơn - Tuyên Quang hi sinh 29 - 09 - 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bàn Văn Nông

  Nguyên quán Hữu Thác - Na Rỳ - Bắc Thái

  Liệt sĩ Bàn Văn Nông, nguyên quán Hữu Thác - Na Rỳ - Bắc Thái, sinh 1945, hi sinh 15/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bàn Văn Phụng

  Nguyên quán Minh Hương - Hàm Yên - Hà Tuyên

  Liệt sĩ Bàn Văn Phụng, nguyên quán Minh Hương - Hàm Yên - Hà Tuyên, sinh 1950, hi sinh 17/08/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bàn Văn Sinh

  Nguyên quán Tương Yên - Tú Yên - Nghĩa Lộ - Yên Bái

  Liệt sĩ Bàn Văn Sinh, nguyên quán Tương Yên - Tú Yên - Nghĩa Lộ - Yên Bái hi sinh 28/4/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...