Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Đình Khảm

Hi sinh 5/6/1970

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang Giáp Sơn - Bắc Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn Chũ - Lục Ngạn - Bắc Giang
ĐT: 02403882.357 - 02403683.792 - 02403683.898

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Khảm

  Nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Bùi Quang Khảm, nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1924, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Trung Giang - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Quang Khảm

  Nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Bùi Quang Khảm, nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1924, hi sinh 1/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Trung Giang - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Khảm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Khảm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/9/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang Bảo Đài - Huyện Lục Nam - Bắc Giang
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Khảm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Khảm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Xã Hải Tây - Xã Hải Tây - Huyện Hải Hậu - Nam Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...