Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang Khảm

Nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị

Sinh 1924

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Trung Giang - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Khảm

  Nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Bùi Quang Khảm, nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1924, hi sinh 1/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Trung Giang - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Quang Khảm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Khảm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 1/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Trung Giang - Xã Trung Giang - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đặng Quang Khảm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Quang Khảm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ninh Mỹ - Huyện Hoa Lư - Ninh Bình
 4. Liệt sĩ Bùi Đình Khảm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đình Khảm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang Giáp Sơn - Bắc Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...