Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Ngọc Lâm

Nguyên quán Thạch Bàn - Thạch Hà - Hà Tĩnh

Sinh 1940

Hi sinh 05/10/1967

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Ngọc Lâm

  Nguyên quán Quảng Phong - Quảng Xương - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Lâm, nguyên quán Quảng Phong - Quảng Xương - Thanh Hoá, sinh 1952, hi sinh 26/07/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Ngọc Lâm

  Nguyên quán Quảng Phong - Quảng Xương - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Lâm, nguyên quán Quảng Phong - Quảng Xương - Thanh Hóa, sinh 1952, hi sinh 26/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Ngọc Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Lâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1971, hiện đang yên nghỉ tại Xã Hải Giang - Xã Hải Giang - Huyện Hải Hậu - Nam Định
 4. Liệt sĩ Bùi Ngọc Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Lâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1967, hiện đang yên nghỉ tại Xã Hải Giang - Xã Hải Giang - Huyện Hải Hậu - Nam Định
 5. Liệt sĩ Bùi Ngọc Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 5/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...