Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Ngọc Phiễn

Nguyên quán Xóm đôi - Ngọc mỹ - Tân Lạc - Hà Tây

Sinh 1956

Hi sinh 10/04/1978

Cấp bậc Chiến sĩ

Đơn vị C11 D bộ E52 F320 QĐ3

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Ngọc Phiễn

  Nguyên quán Xóm đôi - Ngọc mỹ - Tân Lạc - Hà Tây

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Phiễn, nguyên quán Xóm đôi - Ngọc mỹ - Tân Lạc - Hà Tây, sinh 1956, hi sinh 10/04/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ pạhm phiễn não

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ pạhm phiễn não, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1946, hiện đang yên nghỉ tại TP Huế - Thành phố Huế - Thừa Thiên Huế
 3. Liệt sĩ Bùi Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Bùi Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...