Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Phúc Quy

Nguyên quán Cam An - Cam Lộ - Quảng Trị

Sinh 1923

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam An - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Phúc Quy

  Nguyên quán Cam An - Cam Lộ - Quảng Trị

  Liệt sĩ Bùi Phúc Quy, nguyên quán Cam An - Cam Lộ - Quảng Trị, sinh 1923, hi sinh 9/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Cam An - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Phúc Quy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Phúc Quy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 9/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam An - Xã Cam An - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Đăng Quy

  Nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Bùi Đăng Quy, nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1931, hi sinh 15 - 03 - 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Trung Giang - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Tố Quy

  Nguyên quán Tràng An - Đông Triều - Quảng Ninh

  Liệt sĩ Bùi Tố Quy, nguyên quán Tràng An - Đông Triều - Quảng Ninh, sinh 1956, hi sinh 10/2/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 5. Xem thêm các kết quả khác...