Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang Dung

Nguyên quán T. Thành - Hải Hưng

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Duy Sơn - tỉnh Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi quang Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi quang Dung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 24/12/1960, hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Đỗ Quang Dung

  Nguyên quán Đông Kinh - Khoái Châu - Hải Hưng

  Liệt sĩ Đỗ Quang Dung, nguyên quán Đông Kinh - Khoái Châu - Hải Hưng, sinh 1952, hi sinh 2/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Nguyễn Quang Dung

  Nguyên quán Tiến Nam - Kim Động - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Dung, nguyên quán Tiến Nam - Kim Động - Hải Hưng hi sinh 13/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Nguyễn Quang Dung

  Nguyên quán Gia Lộc - Hải Dương

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Dung, nguyên quán Gia Lộc - Hải Dương, sinh 1958, hi sinh 31/7/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 5. Xem thêm các kết quả khác...