Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang Khải

Nguyên quán Nghĩa Minh - Nghĩa Hưng - Nam Định

Sinh 1958

Hi sinh 29/04/1978

Cấp bậc Chiến sĩ

Đơn vị QĐ3

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Khải

  Nguyên quán Thanh Tâm - Thạch Thành - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Bùi Quang Khải, nguyên quán Thanh Tâm - Thạch Thành - Thanh Hoá, sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Quang Khải

  Nguyên quán Nghĩa Minh - Nghĩa Hưng - Nam Định

  Liệt sĩ Bùi Quang Khải, nguyên quán Nghĩa Minh - Nghĩa Hưng - Nam Định, sinh 1958, hi sinh 29/04/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Quang Khải

  Nguyên quán Đồng Lâm - An Hải - Hải Phòng

  Liệt sĩ Bùi Quang Khải, nguyên quán Đồng Lâm - An Hải - Hải Phòng, sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Quang Khải

  Nguyên quán Dân Hòa - Kỳ Sơn - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Bùi Quang Khải, nguyên quán Dân Hòa - Kỳ Sơn - Hà Sơn Bình hi sinh 20/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...