Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang Mỹ

Nguyên quán Khu 11 - Hàm Thuận - Thuận Hải

Hi sinh 28/11/1980

Cấp bậc Hạ sĩ

Đơn vị E250 - F309

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
05 Phan Đình Phùng, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0613.847.798

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Mỹ

  Nguyên quán Khu 11 - Hàm Thuận - Thuận Hải

  Liệt sĩ Bùi Quang Mỹ, nguyên quán Khu 11 - Hàm Thuận - Thuận Hải hi sinh 28/11/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Bùi Quang Mỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Mỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 28/11/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - Phường Tân Biên - Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Nguyễn Quang Mỹ

  Nguyên quán Thanh Lâm - Thanh chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Mỹ, nguyên quán Thanh Lâm - Thanh chương - Nghệ An hi sinh 25/7/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Nguyễn Quang Mỹ

  Nguyên quán Thanh Lâm - Thanh chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Mỹ, nguyên quán Thanh Lâm - Thanh chương - Nghệ An hi sinh 25/7/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...