Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang Mỹ

Sinh 1959

Hi sinh 28/11/1980

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - Phường Tân Biên - Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban Chỉ Huy Quân Sự TP Biên Hòa
38 CMT8, phường Quang Vinh, TP Biên Hòa
ĐT: 3846787-3846032
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
62 Hưng Đạo Vương, Thanh Bình, tp. Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 061 3822 806

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Mỹ

  Nguyên quán Khu 11 - Hàm Thuận - Thuận Hải

  Liệt sĩ Bùi Quang Mỹ, nguyên quán Khu 11 - Hàm Thuận - Thuận Hải hi sinh 28/11/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Bùi Quang Mỹ

  Nguyên quán Khu 11 - Hàm Thuận - Thuận Hải

  Liệt sĩ Bùi Quang Mỹ, nguyên quán Khu 11 - Hàm Thuận - Thuận Hải hi sinh 28/11/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Nguyễn Quang Mỹ

  Nguyên quán Thanh Lâm - Thanh chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Mỹ, nguyên quán Thanh Lâm - Thanh chương - Nghệ An hi sinh 25/7/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Nguyễn Quang Mỹ

  Nguyên quán Thanh Lâm - Thanh chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Mỹ, nguyên quán Thanh Lâm - Thanh chương - Nghệ An hi sinh 25/7/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...