Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang Phúng

Nguyên quán Hưng Thái - Ninh Giang - Hải Hưng

Sinh 1937

Hi sinh 23/03/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Phúng

  Nguyên quán Hải Lộc - Hải Hậu - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Quang Phúng, nguyên quán Hải Lộc - Hải Hậu - Hải Hưng hi sinh 12/03/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bù Đăng - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Bùi Quang Phúng

  Nguyên quán Hải Lộc - Hải Hậu - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Quang Phúng, nguyên quán Hải Lộc - Hải Hậu - Hải Hưng hi sinh 12/3/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bù Đăng - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Bùi Quang Phúng

  Nguyên quán Hưng Thái - Ninh Giang - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Quang Phúng, nguyên quán Hưng Thái - Ninh Giang - Hải Hưng, sinh 1937, hi sinh 23/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Quang Phúng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Phúng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1974, hiện đang yên nghỉ tại Xã Hải Lộc - Xã Hải Lộc - Huyện Hải Hậu - Nam Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...