Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang Thái

Sinh 1958

Hi sinh 12/5/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Thái

  Nguyên quán Thon thấy - Trường sơn - Hải Sơn - Hà Tây

  Liệt sĩ Bùi Quang Thái, nguyên quán Thon thấy - Trường sơn - Hải Sơn - Hà Tây, sinh 1958, hi sinh 12/05/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Quang Thái

  Nguyên quán Thon thấy - Trường sơn - Hải Sơn - Hà Tây

  Liệt sĩ Bùi Quang Thái, nguyên quán Thon thấy - Trường sơn - Hải Sơn - Hà Tây, sinh 1958, hi sinh 12/05/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Quang Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Thái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Ô Môn - Quận Ô Môn - Cần Thơ
 4. Liệt sĩ Bùi Quang Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Thái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Thôn 5 - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...