Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang Văn

Nguyên quán Khối Tân phong - Lê mao - Nghệ An

Sinh 1958

Hi sinh 27/8/1978

Đơn vị F10 - E66_QĐ 3

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Văn

  Nguyên quán Tân tiến - Khu Phố 4 - Thành phố Vinh - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Quang Văn, nguyên quán Tân tiến - Khu Phố 4 - Thành phố Vinh - Nghệ An hi sinh 27/08/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Quang

  Nguyên quán Yên Hoà - Yên Mô - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Văn Quang, nguyên quán Yên Hoà - Yên Mô - Hà Nam Ninh, sinh 1952, hi sinh 23 - 04 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Quang

  Nguyên quán Long Phước - Long Thành - Đồng Nai

  Liệt sĩ Bùi Văn Quang, nguyên quán Long Phước - Long Thành - Đồng Nai hi sinh 30/9/1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Quang

  Nguyên quán Hòa Hưng - Cái Bè - Tiền Giang

  Liệt sĩ Bùi Văn Quang, nguyên quán Hòa Hưng - Cái Bè - Tiền Giang, sinh 1947, hi sinh 16/11/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...