Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quốc Điều

Nguyên quán Đức Dũng - Đức Thọ - Hà Tĩnh

Hi sinh 11/4/1975

Cấp bậc A trưởng

Đơn vị F 341 - QK 4

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao Động - Thương Binh - Xã Hội
01 CMT8, Phường Xuân An - Thị xã Long khánh - Đồng Nai
ĐT:

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quốc Điều

  Nguyên quán Đức Dũng - Đức Thọ - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Quốc Điều, nguyên quán Đức Dũng - Đức Thọ - Hà Tĩnh hi sinh 11/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Bùi Quốc Điều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quốc Điều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 11/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Khánh - Thị xã Long Khánh - Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Điều

  Nguyên quán Hạ Sơn - Quỳ Hợp - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Văn Điều, nguyên quán Hạ Sơn - Quỳ Hợp - Nghệ An hi sinh 29/10/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Điều

  Nguyên quán Đạo Lý - Lý Nhân - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Văn Điều, nguyên quán Đạo Lý - Lý Nhân - Hà Nam Ninh, sinh 1936, hi sinh 07/01/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...