Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quốc Thiềng

Nguyên quán Hưng Long Hưng Yên

Sinh 1960

Hi sinh 05/01/1979

Cấp bậc Chiến sĩ

Đơn vị C9 D3 E48 F320 QĐ3

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quốc Thiềng

  Nguyên quán Hưng Long - Hưng Yên

  Liệt sĩ Bùi Quốc Thiềng, nguyên quán Hưng Long - Hưng Yên, sinh 1960, hi sinh 05/01/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Quốc Thiềng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quốc Thiềng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 5/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Đỗ Quốc Thiềng

  Nguyên quán Tân Lập - Đan Phượng - Hà Tây

  Liệt sĩ Đỗ Quốc Thiềng, nguyên quán Tân Lập - Đan Phượng - Hà Tây hi sinh 22/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Đỗ Quốc Thiềng

  Nguyên quán Tân Lập - Đan Phượng - Hà Tây

  Liệt sĩ Đỗ Quốc Thiềng, nguyên quán Tân Lập - Đan Phượng - Hà Tây hi sinh 22/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...