Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Sơn Tường

Nguyên quán Cẩm La - Kim Thành - Hải Hưng

Sinh 1946

Hi sinh 24/3/1970

Cấp bậc S2

Đơn vị 559

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Sơn Tường

  Nguyên quán Cẩm La - Kim Thành - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Sơn Tường, nguyên quán Cẩm La - Kim Thành - Hải Hưng, sinh 1946, hi sinh 24/03/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Sơn Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Sơn Tường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 24/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Tường

  Nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Bùi Tường, nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1925, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Trung Giang - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Tường

  Nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Bùi Tường, nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1925, hi sinh 8/7/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Trung Giang - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...