Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Tấn Hữu

Nguyên quán Bình Định - Thăng Bình - Quảng Nam

Sinh 1948

Hi sinh 10/8/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đường Lý Thái Tổ, Phường Long Thuỷ, Thị xã Phước Long, Bình Phước
ĐT: 06513.778.237

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Tấn Hữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Tấn Hữu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Phước Long - Phường Sơn Giang - Thị xã Phước Long - Bình Phước
 2. Liệt sĩ Bùi Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Tấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 22/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phổ Văn - Xã Phổ Văn - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi
 3. Liệt sĩ Huỳnh Tấn Hữu

  Nguyên quán Ngọc Kỳ - Tân Lộc - Hải Hưng

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn Hữu, nguyên quán Ngọc Kỳ - Tân Lộc - Hải Hưng hi sinh 20/3/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Lê Tấn Hữu

  Nguyên quán Hoài Thanh - Hoài Nhơn - Nghĩa Bình

  Liệt sĩ Lê Tấn Hữu, nguyên quán Hoài Thanh - Hoài Nhơn - Nghĩa Bình hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...