Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thanh Chung

Nguyên quán Đoàn Kết - Yên Thuỷ - Hoà Bình

Sinh 1947

Hi sinh 05/10/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Thanh Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thanh Chung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Kỳ Anh - Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh
 2. Liệt sĩ Bùi Thanh Chung

  Nguyên quán Mỹ Phong - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang

  Liệt sĩ Bùi Thanh Chung, nguyên quán Mỹ Phong - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang, sinh 1927, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Bùi Thanh Chung

  Nguyên quán Mỹ Phong - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang

  Liệt sĩ Bùi Thanh Chung, nguyên quán Mỹ Phong - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang, sinh 1927, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Bùi Thanh Chung

  Nguyên quán Đoàn Kết - Yên Thuỷ - Hòa Bình

  Liệt sĩ Bùi Thanh Chung, nguyên quán Đoàn Kết - Yên Thuỷ - Hòa Bình, sinh 1947, hi sinh 5/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...