Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thế Tài

Nguyên quán Bắc Sơn - Đô Lương - Nghệ Tĩnh

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Thế Tài

  Nguyên quán Bắc Sơn - Đô Lương - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Thế Tài, nguyên quán Bắc Sơn - Đô Lương - Nghệ Tĩnh hi sinh 25/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Thế Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thế Tài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Tài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 3/1968, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Bình Thuận - Xã Hồng Sơn - Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thế Tài

  Nguyên quán Yên Thanh - ý Yên - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Tài, nguyên quán Yên Thanh - ý Yên - Hà Nam Ninh, sinh 1955, hi sinh 21 - 03 - 1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Gio Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...