Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thế Tài

Hi sinh 25/5/1966

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Thế Tài

  Nguyên quán Bắc Sơn - Đô Lương - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Thế Tài, nguyên quán Bắc Sơn - Đô Lương - Nghệ Tĩnh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Thế Tài

  Nguyên quán Bắc Sơn - Đô Lương - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Thế Tài, nguyên quán Bắc Sơn - Đô Lương - Nghệ Tĩnh hi sinh 25/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Tài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 3/1968, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Bình Thuận - Xã Hồng Sơn - Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thế Tài

  Nguyên quán Yên Thanh - ý Yên - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Tài, nguyên quán Yên Thanh - ý Yên - Hà Nam Ninh, sinh 1955, hi sinh 21 - 03 - 1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Gio Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...