Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thị Cẩm

Nguyên quán Tân Hương - Châu Thành - Tiền Giang

Sinh 1935

Cấp bậc BCH P.nữ Cứu quốc

Đơn vị Xã Tân Hương

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở LĐTB&XH tỉnh Tiền Giang
Số 85 Nam kỳ khởi nghĩa - Phường 4 - TP Mỹ Tho
ĐT: (073)3855569 - 073 3873401

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Thị Cẩm

  Nguyên quán Tân Hương - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Bùi Thị Cẩm, nguyên quán Tân Hương - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1935, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Bùi Thị Cẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thị Cẩm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 6/3/1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh TG - Xã Trung An - Thành Phố Mỹ Tho - Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Bùi Quang Cẩm

  Nguyên quán Thạch Tiến - Thạch Hà - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Quang Cẩm, nguyên quán Thạch Tiến - Thạch Hà - Hà Tĩnh, sinh 1951, hi sinh 29/01/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Quang Cẩm

  Nguyên quán Thạch Tiến - Thạch Hà - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Quang Cẩm, nguyên quán Thạch Tiến - Thạch Hà - Hà Tĩnh, sinh 1951, hi sinh 29/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...