Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thị Hồng

Nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị

Sinh 1949

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Trung Giang - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Thị Hồng Loan

  Nguyên quán Nam Thanh - Nam Đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Thị Hồng Loan, nguyên quán Nam Thanh - Nam Đàn - Nghệ An hi sinh 10/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Bùi Thị Hồng

  Nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Bùi Thị Hồng, nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1949, hi sinh 3/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Trung Giang - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Thị Hồng Loan

  Nguyên quán Nam Thanh - Nam Đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Thị Hồng Loan, nguyên quán Nam Thanh - Nam Đàn - Nghệ An hi sinh 10/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Bùi Thị Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thị Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Ân Thạnh - Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...