Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Tiến Quang

Nguyên quán Lâm Nghiệp - Bình Lưu Phong - Lai Châu

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Tiến

  Nguyên quán Phúc Thành - Kinh Môn - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Quang Tiến, nguyên quán Phúc Thành - Kinh Môn - Hải Hưng, sinh 1948, hi sinh 02/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Quang Tiến

  Nguyên quán Phúc Thành - Hưng Yên - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Quang Tiến, nguyên quán Phúc Thành - Hưng Yên - Hải Hưng, sinh 1948, hi sinh 12/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Quang Tiến

  Nguyên quán Phúc Thành - Kinh Môn - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Quang Tiến, nguyên quán Phúc Thành - Kinh Môn - Hải Hưng, sinh 1948, hi sinh 12/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Quang Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Tiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sý Xã Nam viêm - Vĩnh Phúc
 5. Xem thêm các kết quả khác...