Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bủi Trọng Hổ

Nguyên quán Hoàng Hóa - Hậu Lộc - Thanh Hóa

Sinh 1910

Hi sinh 10/11/1952

Cấp bậc Et

Đơn vị E902

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH BÌNH DƯƠNG
xã Thuận Giao - huyện Thuận An - tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3747 481

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bủi Trọng Hổ

  Nguyên quán Hoàng Hóa - Hậu Lộc - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bủi Trọng Hổ, nguyên quán Hoàng Hóa - Hậu Lộc - Thanh Hóa, sinh 1910, hi sinh 10/11/1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Bủi Trọng Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bủi Trọng Trường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/8/1983, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Bủi Thử

  Nguyên quán Vĩnh Thạnh - Nha Trang - Khánh Hòa

  Liệt sĩ Bủi Thử, nguyên quán Vĩnh Thạnh - Nha Trang - Khánh Hòa hi sinh 26/8/1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung - tỉnh Khánh Hoà
 4. Liệt sĩ Bủi Thử

  Nguyên quán Vĩnh Thạnh - Nha Trang - Khánh Hòa

  Liệt sĩ Bủi Thử, nguyên quán Vĩnh Thạnh - Nha Trang - Khánh Hòa hi sinh 26/8/1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hòn Dung - tỉnh Khánh Hòa
 5. Xem thêm các kết quả khác...