Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Bảy

Nguyên quán Dưỡng Điềm - Châu Thành - Tiền Giang

Sinh 1949

Cấp bậc Du kích

Đơn vị Xã Dưỡng Điềm

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở LĐTB&XH tỉnh Tiền Giang
Số 85 Nam kỳ khởi nghĩa - Phường 4 - TP Mỹ Tho
ĐT: (073)3855569 - 073 3873401

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Bảy

  Nguyên quán Ngọc Trung - Ngọc Lạc - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Văn Bảy, nguyên quán Ngọc Trung - Ngọc Lạc - Thanh Hóa, sinh 1946, hi sinh 11/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Bảy

  Nguyên quán Ngọc Trung - Ngọc Lạc - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Văn Bảy, nguyên quán Ngọc Trung - Ngọc Lạc - Thanh Hóa, sinh 1946, hi sinh 11/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Bùi văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi văn Bảy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/8/1950, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Gò Công Đông - Thị xã Gò Công - Xã Gia Thuận - Huyên Gò Công Đông - Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 25/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh TG - Xã Trung An - Thành Phố Mỹ Tho - Tiền Giang
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại xã Phú Kiết - Xã Phú Kiết - Huyện Chợ Gạo - Tiền Giang
 6. Xem thêm các kết quả khác...