Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Chút

Nguyên quán Xuân Lộc - Đồng Nai

Cấp bậc Du kích

Đơn vị Xã Bình Lộc

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao Động - Thương Binh - Xã Hội
01 CMT8, Phường Xuân An - Thị xã Long khánh - Đồng Nai
ĐT:

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Chút

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Chút, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Khánh - Thị xã Long Khánh - Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Chút

  Nguyên quán Xuân Lộc - Đồng Nai

  Liệt sĩ Bùi Văn Chút, nguyên quán Xuân Lộc - Đồng Nai hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Chút

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Chút, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1946, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Đỗ Văn Chút

  Nguyên quán Vĩnh Ninh - Lệ Ninh - Quảng Bình

  Liệt sĩ Đỗ Văn Chút, nguyên quán Vĩnh Ninh - Lệ Ninh - Quảng Bình, sinh 1948, hi sinh 12/08/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...