Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Để

Nguyên quán Trực Nội - Trực Ninh - Nam Hà

Sinh 1940

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Để

  Nguyên quán Thượng Cốc - Lạc Sơn - Hoà Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Để, nguyên quán Thượng Cốc - Lạc Sơn - Hoà Bình, sinh 1948, hi sinh 16/02/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Để

  Nguyên quán Trực Nội - Trực Ninh - Nam Hà

  Liệt sĩ Bùi Văn Để, nguyên quán Trực Nội - Trực Ninh - Nam Hà, sinh 1940, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Để

  Nguyên quán Thượng Cốc - Lạc Sơn - Hòa Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Để, nguyên quán Thượng Cốc - Lạc Sơn - Hòa Bình, sinh 1948, hi sinh 16/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Để

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Để, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 4/1969, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Gò Công Tây - Thị trấn Vĩnh Bình - Huyện Gò Công Tây - Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...