Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Đính

Cấp bậc Chiến sỉ

Đơn vị E 3

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu III,Thị trấn Cái bè, Huyện Cái Bè
ĐT: 073 3824375 - 073 3720761

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Đính

  Nguyên quán Xuân Thắng - Thọ Xuân - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Bùi Văn Đính, nguyên quán Xuân Thắng - Thọ Xuân - Thanh Hoá, sinh 1959, hi sinh 08/03/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Đính

  Nguyên quán Duyên Hậu - Hưng Hà - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Đính, nguyên quán Duyên Hậu - Hưng Hà - Thái Bình hi sinh 31 - 08 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Đính

  Nguyên quán Duyên Hậu - Hưng Hà - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Đính, nguyên quán Duyên Hậu - Hưng Hà - Thái Bình hi sinh 31/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Đính

  Nguyên quán Xuân Thắng - Thọ Xuân - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Văn Đính, nguyên quán Xuân Thắng - Thọ Xuân - Thanh Hóa, sinh 1959, hi sinh 3/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Đính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Đính, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 6. Xem thêm các kết quả khác...