Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Hân

Nguyên quán Khánh An - Tam Điệp - Hà Nam Ninh

Hi sinh 15/03/1979

Đơn vị C16 E2 F330

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở LĐTB&XH tỉnh Tiền Giang
Số 85 Nam kỳ khởi nghĩa - Phường 4 - TP Mỹ Tho
ĐT: (073)3855569 - 073 3873401

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

  1. Liệt sĩ Bùi Văn Hân

    Nguyên quán An Thái Đông - Cái Bè - Tiền Giang

    Liệt sĩ Bùi Văn Hân, nguyên quán An Thái Đông - Cái Bè - Tiền Giang, sinh 1959, hi sinh 04/04/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
  2. Liệt sĩ Bùi Văn Hân

    Nguyên quán An Thái Đông - Cái Bè - Tiền Giang

    Liệt sĩ Bùi Văn Hân, nguyên quán An Thái Đông - Cái Bè - Tiền Giang, sinh 1959, hi sinh 04/04/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
  3. Liệt sĩ Bùi Văn Hân

    Nguyên quán Khánh An - Tam Điệp - Hà Nam Ninh

    Liệt sĩ Bùi Văn Hân, nguyên quán Khánh An - Tam Điệp - Hà Nam Ninh hi sinh 15/03/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
  4. Liệt sĩ Bùi Văn Hân

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Bùi Văn Hân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 4/4/1979, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Cái Bè - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
  5. Xem thêm các kết quả khác...