Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Hòa

Nguyên quán Yên Xá - Ý Yên - Nam Định

Sinh 1956

Hi sinh 9/11/1975

Cấp bậc B1

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung - tỉnh Khánh Hoà

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu liên cơ quan - 30 Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ
ĐT: (058) 3525 102

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Hòa

  Nguyên quán Thanh Sơn - Phú Thọ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hòa, nguyên quán Thanh Sơn - Phú Thọ hi sinh 6/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Hòa

  Nguyên quán Thanh Kim - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Văn Hòa, nguyên quán Thanh Kim - Thanh Hóa, sinh 1950, hi sinh 21/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Củ Chi - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Hòa

  Nguyên quán Thanh Sơn - Phú Thọ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hòa, nguyên quán Thanh Sơn - Phú Thọ hi sinh 06/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Hòa

  Nguyên quán Hoàng Diệu - Đông Hưng - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Hòa, nguyên quán Hoàng Diệu - Đông Hưng - Thái Bình, sinh 1954, hi sinh 13/03/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 5. Xem thêm các kết quả khác...