Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Hợp

Nguyên quán Nghi Hưng - Nghi Lộc - Nghệ An

Hi sinh 1/11/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Hợp

  Nguyên quán Thụy Điên - Thái Thụy - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Hợp, nguyên quán Thụy Điên - Thái Thụy - Thái Bình, sinh 1959, hi sinh 11/07/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Hợp

  Nguyên quán Đông Phong - Kỳ Sơn - Hà Tây

  Liệt sĩ Bùi Văn Hợp, nguyên quán Đông Phong - Kỳ Sơn - Hà Tây, sinh 1959, hi sinh 27/06/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Hợp

  Nguyên quán Đông Phong - Kỳ Sơn - Hà Tây

  Liệt sĩ Bùi Văn Hợp, nguyên quán Đông Phong - Kỳ Sơn - Hà Tây, sinh 1959, hi sinh 27/06/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Hợp

  Nguyên quán Nghi Hưng - Nghi Lộc - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Văn Hợp, nguyên quán Nghi Hưng - Nghi Lộc - Nghệ An hi sinh 1/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...