Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Hùng

Nguyên quán Vĩnh Giang - Vĩnh Linh - Quảng Trị

Hi sinh 23 - 05 - 1947

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Giang - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Hùng

  Nguyên quán ứng Hòa - Ninh Giang - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Văn Hùng, nguyên quán ứng Hòa - Ninh Giang - Hải Hưng hi sinh 23/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Hùng

  Nguyên quán Gio Sơn - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Bùi Văn Hùng, nguyên quán Gio Sơn - Gio Linh - Quảng Trị hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Gio Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Hùng

  Nguyên quán Đông hoà - Đông Hưng - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Hùng, nguyên quán Đông hoà - Đông Hưng - Thái Bình hi sinh 02/11/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Hùng

  Nguyên quán Nhân Hòa - Lý Nhân - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Văn Hùng, nguyên quán Nhân Hòa - Lý Nhân - Hà Nam Ninh hi sinh 26/06/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Hùng

  Nguyên quán Kỳ bá - TX Thái Bình - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Hùng, nguyên quán Kỳ bá - TX Thái Bình - Thái Bình hi sinh 02/03/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...