Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Hùng

Nguyên quán Hoàng diệu - Đông Hưng - Thái Bình

Sinh 1959

Đơn vị C13 D6 E2

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu phố 3, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tây Ninh
ĐT: 066.3877.062
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Hùng

  Nguyên quán ứng Hòa - Ninh Giang - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Văn Hùng, nguyên quán ứng Hòa - Ninh Giang - Hải Hưng hi sinh 23/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Hùng

  Nguyên quán Gio Sơn - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Bùi Văn Hùng, nguyên quán Gio Sơn - Gio Linh - Quảng Trị hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Gio Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Hùng

  Nguyên quán Đông hoà - Đông Hưng - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Hùng, nguyên quán Đông hoà - Đông Hưng - Thái Bình hi sinh 02/11/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Hùng

  Nguyên quán Nhân Hòa - Lý Nhân - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Văn Hùng, nguyên quán Nhân Hòa - Lý Nhân - Hà Nam Ninh hi sinh 26/06/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Hùng

  Nguyên quán Kỳ bá - TX Thái Bình - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Hùng, nguyên quán Kỳ bá - TX Thái Bình - Thái Bình hi sinh 02/03/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...