Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Kiều

Nguyên quán Đa Phúc - Lạc Sơn - Hòa Bình

Sinh 1948

Hi sinh 26/8/1969

Cấp bậc H2 - Ap

Đơn vị C19 - KB

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đường Lý Thái Tổ, Phường Long Thuỷ, Thị xã Phước Long, Bình Phước
ĐT: 06513.778.237

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Kiều

  Nguyên quán Liên Minh - Vụ Bản - Nam Định

  Liệt sĩ Bùi Văn Kiều, nguyên quán Liên Minh - Vụ Bản - Nam Định, sinh 1958, hi sinh 16/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Kiều

  Nguyên quán Đa Phúc - Lạc Sơn - Hòa Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Kiều, nguyên quán Đa Phúc - Lạc Sơn - Hòa Bình, sinh 1948, hi sinh 26/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Kiều

  Nguyên quán Đặng Kim Mổ - Hải Phòng

  Liệt sĩ Bùi Văn Kiều, nguyên quán Đặng Kim Mổ - Hải Phòng, sinh 1950, hi sinh 28.01.1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Cam Ranh - tỉnh Khánh Hoà
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Kiều

  Nguyên quán Liên Minh - Vụ Bản - Nam Định

  Liệt sĩ Bùi Văn Kiều, nguyên quán Liên Minh - Vụ Bản - Nam Định, sinh 1958, hi sinh 16/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...