Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn (Nguyễn Văn) Hiệu

Nguyên quán Tân Hòa - Tân Thạnh - Long An

Sinh 1942

Hi sinh 11/10/1966

Đơn vị CA vũ trang KT

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Thạnh - Thạnh Hóa - tỉnh Long An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Đường 2 tháng 9, khu phố 1, thị trấn Tân Thạnh
ĐT: 072 3844 140

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Hiệu

  Nguyên quán Bảo Sơn - Lục Nam - Hà Bắc

  Liệt sĩ Bùi Văn Hiệu, nguyên quán Bảo Sơn - Lục Nam - Hà Bắc hi sinh 29/4/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Hiệu

  Nguyên quán An Thanh - An Thành - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Bùi Văn Hiệu, nguyên quán An Thanh - An Thành - Thanh Hoá, sinh 1952, hi sinh 07/06/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Hiệu

  Nguyên quán Bảo Sơn - Lục Nam - Hà Bắc

  Liệt sĩ Bùi Văn Hiệu, nguyên quán Bảo Sơn - Lục Nam - Hà Bắc hi sinh 29/4/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Hiệu

  Nguyên quán An Thanh - An Thành - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Văn Hiệu, nguyên quán An Thanh - An Thành - Thanh Hóa, sinh 1952, hi sinh 6/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Hiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hiệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 29/4/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - Phường Tân Biên - Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai
 6. Xem thêm các kết quả khác...