Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn ỉn

Nguyên quán Trương Bì - Kim Bôi - Hoà Bình

Sinh 1951

Hi sinh 27 - 3 - 1973

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn ỉn

  Nguyên quán Thượng Kỳ - Kim Bôi - Hoà Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn ỉn, nguyên quán Thượng Kỳ - Kim Bôi - Hoà Bình, sinh 1950, hi sinh 27/08/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn ỉn

  Nguyên quán Trương Bì - Kim Bôi - Hòa Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn ỉn, nguyên quán Trương Bì - Kim Bôi - Hòa Bình, sinh 1951, hi sinh 27/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Ỉn

  Nguyên quán Thượng Kỳ - Kim Bôi - Hòa Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Ỉn, nguyên quán Thượng Kỳ - Kim Bôi - Hòa Bình, sinh 1950, hi sinh 27/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn ỉn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn ỉn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 27/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...