Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Xuân Quang

Nguyên quán Thanh Xuân - Thạch Hà - Nghệ Tĩnh

Sinh 1955

Hi sinh 04/06/1978

Cấp bậc U1 - TLTM

Đơn vị D3E1

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Xuân

  Nguyên quán KhánhLộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Quang Xuân, nguyên quán KhánhLộc - Can Lộc - Hà Tĩnh, sinh 1964, hi sinh 2/8/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Bùi Quang Xuân

  Nguyên quán KhánhLộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Quang Xuân, nguyên quán KhánhLộc - Can Lộc - Hà Tĩnh, sinh 1964, hi sinh 2/8/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Bùi Quang Đăng

  Nguyên quán Mỹ Long - Long Xuyên - An Giang

  Liệt sĩ Bùi Quang Đăng, nguyên quán Mỹ Long - Long Xuyên - An Giang hi sinh 12/07/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Bùi Quang Khải

  Nguyên quán Hòa Bình - Thư Trì - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Quang Khải, nguyên quán Hòa Bình - Thư Trì - Thái Bình, sinh 1947, hi sinh 28/01/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...