Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Chu Văn Hội

Hi sinh 30/10/1972

Hiện đang yên nghỉ tại huyện Nghi Xuân - Huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Huyện Nghi Xuân - Tỉnh Hà Tĩnh
ĐT: 0904.775.562 (Trưởng phòng) - 0984.624.501 (Phó phòng) - (0965.252.775) (Phó phòng)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Chu Văn Hội

  Nguyên quán Trương Nông - Nông Cống - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Chu Văn Hội, nguyên quán Trương Nông - Nông Cống - Thanh Hoá hi sinh 19 - 02 - 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Chu Văn Hội

  Nguyên quán Trương Nông - Nông Cống - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Chu Văn Hội, nguyên quán Trương Nông - Nông Cống - Thanh Hóa hi sinh 19/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Chu Văn Hội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Văn Hội, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Cần Đước - Xã Tân Lân - Huyện Cần Đước - Long An
 4. Liệt sĩ Chu Văn Hội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Văn Hội, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...