Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Chu Văn Hội

Hi sinh 19/2/1967

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Chu Văn Hội

  Nguyên quán Trương Nông - Nông Cống - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Chu Văn Hội, nguyên quán Trương Nông - Nông Cống - Thanh Hoá hi sinh 19 - 02 - 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Chu Văn Hội

  Nguyên quán Trương Nông - Nông Cống - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Chu Văn Hội, nguyên quán Trương Nông - Nông Cống - Thanh Hóa hi sinh 19/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Chu Văn Hội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Văn Hội, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại huyện Nghi Xuân - Huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh
 4. Liệt sĩ Chu Văn Hội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Văn Hội, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Cần Đước - Xã Tân Lân - Huyện Cần Đước - Long An
 5. Xem thêm các kết quả khác...