Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đặng Minh Huệ

Nguyên quán Nhân Đạo - Lập Thạch - Vĩnh Phúc

Sinh 1947

Hi sinh 07/03/1969

Đơn vị C11 D21

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu phố 3, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tây Ninh
ĐT: 066.3877.062
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đặng Minh Huệ

  Nguyên quán Nhân Đạo - Lập Thạch - Vĩnh Phúc

  Liệt sĩ Đặng Minh Huệ, nguyên quán Nhân Đạo - Lập Thạch - Vĩnh Phúc, sinh 1947, hi sinh 07/03/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Đặng Minh Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Minh Huệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 7/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Châu Thành - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Đặng Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Huệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 30/3/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hoà Khương - Xã Hoà Khương - Huyện Hòa Vang - Đà Nẵng
 4. Liệt sĩ Đặng Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Huệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...