Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Điêu Chính Sơ

Hi sinh 1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mường la - Huyện Mường La - Sơn La

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau


Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Điêu Chính Sún

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Điêu Chính Sún, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳnh nhai - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
 2. Liệt sĩ Điêu Chính Mạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Điêu Chính Mạn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳnh nhai - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
 3. Liệt sĩ Điêu Chính Thạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Điêu Chính Thạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 4/1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳnh nhai - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
 4. Liệt sĩ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ , nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT liệt sỹ Tông Khao - Lai Châu
 5. Xem thêm các kết quả khác...