Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Điêu Chính Thạn

Sinh 1920

Hi sinh 4/1954

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳnh nhai - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La
ĐT: 0223833122

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Điêu Chính Sún

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Điêu Chính Sún, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳnh nhai - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
 2. Liệt sĩ Điêu Chính Mạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Điêu Chính Mạn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳnh nhai - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
 3. Liệt sĩ Điêu Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Điêu Chính Sơ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mường la - Huyện Mường La - Sơn La
 4. Liệt sĩ Phan Văn Thạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Thạn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT Vũng Liêm - Xã Trung Hiếu - Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long
 5. Xem thêm các kết quả khác...