Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đinh Minh Con

Nguyên quán Vĩnh Long - Quảng Ninh - Quảng Bình

Sinh 1949

Hi sinh 27/10/1972

Cấp bậc B1

Đơn vị 559

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đinh Minh Con

  Nguyên quán Vĩnh Long - Quảng Ninh - Quảng Bình

  Liệt sĩ Đinh Minh Con, nguyên quán Vĩnh Long - Quảng Ninh - Quảng Bình, sinh 1949, hi sinh 27/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đinh Minh Con

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Minh Con, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 27/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đinh Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1961, hi sinh 2/9/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Đinh Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/8/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hội An - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...